Učenci 3. razredov so varno prispeli v CŠOD Semič in se že razporejajo po sobah.