Obvestilo o začetku šolskega leta 2022/2023 za učence 6.-9. razreda