V letošnjem letu se bo šola vključila v nov projekt. Več o njem si lahko preberete ob kliku na naslednjo povezavo http://www.insti-rok.si/razvijanje-samovrednotenja-ranljivih-otrok/

Inštitut R.O.K.