Spoštovani starši,

učenci predmetne stopnje so vsa navodila za dostop do gradiv v primeru dela na daljavo prejeli že v prvih šolskih dneh med poukom. Za vsak slučaj pa vam pošiljamo še dodatna navodila za dostop.

Navodila za delo na daljavo

Vsa komunikacija učencev z učitelji bo ves čas potekala preko Teamsov. Če učenci nimajo potrebne IKT opreme, čimprej kontaktirajte svetovalno službo za izposojo šolske. V primeru težav z računi za dostop lahko pišete na .