Vsi roditeljski sestanki razen za 4. razred bodo dne 11. 2. 2020 pred ali po predavanju za starše:


Predavanje ob 17.30

JANEZ LOGAR IN VIOLETA IRGL:

MOČ IN POMEN STARŠEVSTVA

spodbujanje razvoja zdrave samopodobe in samospoštovanja pri osnovnošolcih


Več o urah srečanj…