Objavljen je seznam knjig za nemško bralno značko v letu 2019/20.
Tekmovalni teden za nemško bralno značko bo med 9. in 13. 3. 2020.