Zadnji rok za oddajo vloge za pridobitev statusa športnika ali umetnika je petek,
4. 10. 2019.