Učbenike za novo šolsko leto boste dobili v šolski knjižnici 27., 28., 29. avgusta od 8.00 do 13.00.


UČENCI, KI BODO OBISKOVALI 1. IN 2. RAZRED, BODO VSE UČBENIŠKO GRADIVO DOBILI PRVI ŠOLSKI DAN V SVOJIH UČILNICAH.