Obvestilo za torek, 5. 3. 2019 – akcija bo trajala med 14.00 in 19.00 uro