Zloženka z opisi ponujenih izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/19

Starši in učenci naj svojo izbiro za naslednje leto uredijo do 11. 5.

Izbirni postopek izvedete starši preko eAsistenta.

Učenci, katerih starši nimajo računa na eAsistentu, so prijavnice že prejeli v pisni obliki. Vrniti jih morajo do istega datuma v svetovalno službo.

Prijava na neobvezne izbirne predmete se bo aktivirala v naslednjem tednu.