Seznam tekmovanj, ki bodo organizirana v sklopu šole …