Športni dan za 5.r, sreda 14. 9. 2016

Športni dan za predmetno stopnjo 6. – 9. razred, torek 13. 9. 2016