Festival inovativnih rešitev Kranj – poletni tabor za učence in dijake

Zveza za tehnično kulturo Slovenije – poletni tabori