– Obvestilo staršem o prijavah na izbirne predmete v šolskem letu 2016/17

– Obvezni izbirni predmeti za 7., 8. in 9. razred

– Neobvezni izbirni predmet za 7. , 8. in 9. razred

– Neobvezni izbirni predmeti za 4., 5. in 6. razred