1. Mamutov tek, 6. 10. 2016

2. Atletika ekipno prvenstvo – v pripravi

3. Mali nogomet – liga še poteka