Učenci 7. razredov varno prispeli na cilj šole v naravi.