Prostovoljke in prostovoljec iz. 6. razredov so predlagali, da bi pozimi, ko primanjkuje hrane, poskrbeli za ptice. Na spletu so poiskali ideje za ptičje krmilnice. Odločili so se, da jih bodo izdelali iz odpadne embalaže.

 Tukaj so, izobešene na naši lipi in brezi pri šoli.

Ko bi znale ptice govoriti, no vsaj tako, da bi jih razumeli, bi zagotovo povedale, da so navdušene. 😊