Arhiv posebnih pogojev za vpis 2019/2020

Posebni pogoji za vpis

Učenci, ki se bodo prijavljali v programe, za katere je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti oziroma spretnosti se za opravljanje preizkusa

prijavijo najkasneje do 4. marca 2020 na šolo, na katero se želijo vpisati. 

Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh ministrstva na tej povezavi

Preizkusi bodo potekali za naslednje programe:

  • Zobotehnik, na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, v četrtek, 19. marca 2020, ob 14.30.
  • Fotografski tehnik, na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v petek, 13. marca 2020, ob 8. uri, trajal bo do 13.40.
  • Tehnik oblikovanja, na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v soboto, 14. marca 2020, ob 8. uri, trajal bo do 13.40.
  • Umetniška gimnazija – Likovna smer, na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, v petek, 13. marca 2020, ob 8. uri, trajal bo do 13.40.
  • Umetniška gimnazija – Glasbena smer, na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Srednji glasbeni in baletni šoli, v petek, 13. marca 2020, in v soboto, 14. marca 2020, s pričetkom ob 8. uri.
  • Umetniška gimnazija – Plesna smer, na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, v plesni dvorani šole, Kardeljeva ploščad 28a, v torek, 17. marca 2020, ob 9. uri in na  Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Srednji glasbeni in baletni šoli, v petek, 13. marca 2020, in v soboto, 14. marca 2020, s pričetkom ob 8. uri.

Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno opravili preizkus, najkasneje                 do 26. marca 2020 o tem izdale potrdilo.

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek), morajo šoli, ki izvaja ta programa, najkasneje do 4. marca 2020 posredovati naslednja dokazila:

  1. a) zdravniško potrdilo
  2. b) izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;
  3. c) s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;
  4. d) potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.
(Visited 6 times, 1 visits today)
Dostopnost